اخبار
1397/03/21 13:42

چرا نباید زگیل را سوزاند حتی با لیزر ویا کوتر

چرا نباید زگیل را سوزاند حتی با لیزر ویا کوتر- چرا نباید زگیل را سوزاند حتی با لیزر ویا کوتر

چرا نباید زگیل را سوزاند حتی با کوتر ولیزر؟

1.تبخیر ویروس انجام می شود:

*تبخیرویروس موجب می شود که سطح پوستی که زگیل روی آن درمان شده  آلوده به بخار حاصل از سوزاندن زگیل شود وممکن است موجب تکثیر  ویروس شود.

*بخارات حاصل از سوزاندن زگیل ممکن است وارد چشم وبینی ویا حتی دهان و مجرای تنفسی پزشکی که درمان را انجام می دهد شود که دراین صورت درمان زگیل کار خیلی دشواری ست.

2.فقط سطح زگیل را می سوزاند
و ریشه زگیل باقی می ماند و عموما برای از بین بردن ریشه زگیل باید چند جلسه کوتر یا لیزر انجام شودو در بعضی موارد به علت عمیق بودن زگیل درمان کامل صورت نمی گیرد.

3.جای سوختگی بر روی پوست باقی می ماند
که این موضوع اصلا خوشایند نیست خصوصا اگر برروی پوست صورت باشد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :